АЛЕЯТА НА ЦАРЕТЕ

България е била велика държава. Народът ни винаги е бил люлка на цивилизация и прогрес за целия свят още от античността. Българските владетели са обединявали, строили, образовали, покръствали – разширявали са човешкото познание и мир. На български език са едни от първите преводи на Библията. България дава кирилицата и изобщо писмеността на стотици милиони хора.

Read More