Позиция относно срива на Търговския регистър

ПОЗИЦИЯ

на Георги Кардашев

Председател на Сдружение МИР

На 26.11.2018г., въз основа на възложената от министъра на провосъдието Цецка Цачева проверка в Агенцията по вписванията, беше обявено от страна на Министерството на правосъдието, че не са допуснати нарушения при разпределението на парични бонуси към възнаграждения на служители на агенцията.
През месец Август 2018 г. Търговският регистър към Агенцията по вписванията претърпя исторически срив и близо месец хиляди граждани и техните търговски дружества бяха възпрепятствани от възможността да реализират търговски сделки, които подлежат на писване, както и да използват всички функционалности на регистъра.
Тогава представителите на сдружение „Мрежа за инициативи и решения” Георги Кардашев и Симеон Славчев се срещнаха с министър Цачева, за да предложат сформирането на работна група, която да изготви проект за изменение на законовите и подзаконовите нормативни актове уреждащи функционирането на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 
Въпреки обещанието на министъра това да се случи, следа като бъде възстановена работата на регистъра, такава група не се сформира. По-важното обаче, е че причините за блокирането на регистъра не бяха обяснени на българските граждани и никой не пое отговорност за тях.
Предвид това, считаме, че изнесената информация за извършената проверка в Агенцията по вписванията е проява на лицемерие от страна на управляващите и опит да се скрие управленското безсилие в Министерството на правосъдието.
Продължаваме да настояваме да бъдат изяснени публично причините довели до срива на търговския регистър и да бъде потърсена отговорност на виновните за това длъжностни лица, дори ако се наложи такава отговорност да бъде потърсена и от министъра на правосъдието г-жа Цачева, от която пряко зависи функционирането на Агенцията по вписванията и сигурността на информацията в нея.

 

Георги Кардашев

 

0
Share This Post: