МИР: Министерството на правосъдието нарушава законите на България и общоевропейските правила

„Мрежа за инициативи и решения” изпрати искане до Цецка Цачева заради проблемите с Търговския регистър

Министерство на правосъдието нарушава законите на България и общоевропейските правила. Това заявява Сдружение „Мрежа за инициативи и решения” в искане до министъра на правосъдието Цецка Цачева по повод срива на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

„Липсата на каквато и да е било офицална позиция за причините довели до този сериозен проблем е нарушение от страна на подопечното Ви министерство на чл. 2а от ЗТРРЮЛНЦ”, отбелязват от организацията. Действията и бездействията на Агенцията по вписванията, довели до невъзможността на българските граждани да имат достъп до заявените от тях данни, са нарушение на чл.3, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ. Законът задължава Агенцията по вписванията да води и съхранява регистъра по начин, който гарантира сигурността на съдържащата се в него информация, настояват от МИР.

От „Мрежа за инициативи и решения” считат, че информацията, до която към момента българските граждани нямат пълен достъп и не могат да управляват, е подложена на риск от загубване, което е в разрез с въведените общоевропейски правила за защита на личните данни. Сдружението настоява министърът на правосъдието незабавно да предостави официална информация за причините, довели до срива на ТРРЮЛНЦ, да посочи отговорните за този проблем лица, както и да представи незабавен план за възстановяването на нормалната дейност на регистъра, който задължително да включва и предложения за законодателни промени, които да гарантират, че такъв срив няма да се случи повторно. „В случай, че искането ни не бъде удовлетворено, ще бъдем принудени от чувството си за национално самосъзнание и отговорността си към защитата на личните ни и търговски данни, да сезираме Европейската комисия, като образуваме чрез жалба производство за установяване на нарушения срещу българската държава в лицето на изпълнителната власт, която нарушава правото на Европейския съюз и националното ни законодателство”, категорични са от МИР.

0
Share This Post: