МИР участва в дискусията „Езика и агресията в детските телевизионни канали“

На 30.05.2018 г. представителят на Управителния съвет на сдружение „Мрежа за инициативи и решения“ Емил Марков взе участие в дискусията „Езика и агресията в детските телевизионни канали“, организирана от форум „Справедлива България“ в БТА. Събитието се организира по повод липсата на дебат в обществото за причините за агресията сред подрастващите и особено в най-ранна детска възраст, като в нея участваха представители на държавни институции, СЕМ, сдружение МИР, Съюз на бащите в България и много граждани.

На срещата бяха направени десетки предложения до СЕМ и представителите на институциите за промени, свързани с езика на омразата, насилието и липсата на качествен контрол над излъчваните детски програми в традиционните медии. А по-конкретно беше отбелязана нуждата от положителна цензура и промяна на преводите за чуждите предавания.

При дадената дума Емил Марков направи своето изказване във връзка с това, че агресията по принцип е един от най-големите проблеми на нашето общество и то има своите измерения на различни нива – от детските предавания през агресията на пътя до домашното насилие. В изказването се подчерта ролята на гражданския сектор при отправянето на предложения към институциите, както и съжаление за липсата в зала на представители на Народното събрание, от които би зависила и промяната в законодателството.

Акцентира се и на липсата на регулации извън традиционните медии, напълно свободното за достъп и от най-малките деца интернет пространство. По тези причини Е. Марков ясно заяви, че има нужда от широк дебат и повдигане на темата на национално равнище, като задължително в законотворчеството трябва да влязат и експерти от гражданския сектор.

0
Share This Post: