Сдружение МИР ще учредява Граждански общински съвети (ГАЛЕРИЯ)

На 18 Ноември в гр. Благоевград се проведе Общо събрание на Сдружение „Мрежа за инициативи и решения“. Членовете и симпатизантите на МИР взеха решение да реализират инициативата „Граждански общински съвет“, която ще даде възможност на гражданите в областните градове на Република България да участват в паралелен общински съвет, който ще бъде коректив на местната власт.


В гражданските общински съвети ще могат да бъдат дискутирани и предлагани решения на обществени проблеми засягащи отделните региони на страната.

Инициативата е в процес на подготовка. Първата стъпка към реализацията на инициативата беше проведеният сред актива на Сдружение МИР брейнсторминг, който определи целите, мисията и структурата на алтернативните общински съвети.

Модератори на събитието бяха общинските съветници от Благоевград и София – Албина Анева, Георги Корчев и Симеон Славчев.


В дневния ред на Сдружение „Мрежа за инициативи и решения“ бяха включени теми свързани с чистотата на въздуха в големите градове, ограничаването на пътните транспортни произшествия и инцидентите свързани с млади хора. В тази връзка членовете и симпатизантите на организацията изразиха готовност да инициират местни референдуми по част от тези теми.

0
Share This Post: